Bod č.152.:

TN/3 - Info k dopisu Ing.Ženíška 14.8.2014 "Stavební úpravy,nástavba stávajícího objektu za účelem výstavby byt. domu Plzeň,Bolevec, Žlutická"

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Dopis ze dne 14. 8. 2014)
Příloha č.2 (Návrh odpovědi)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX