Bod č.42.:

KŘTÚ/2 - Zrušení usn. ZMP č. 546/12 ve věci uzavření dod. k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností - „Rekonstr. ul. U trati, II. úsek“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností )
Příloha č.2 (Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností )
Příloha č.3 (Souhrn finančních podpor na kulturní akce v letech 2010 – 2014)
Příloha č.4 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:480 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX