Bod č.31.:

KŘTÚ/12 - Dodatek č. 4 a aktualizace přílohy „A“ zřizovací listiny SPRÁVY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dodatek č. 4 ZL SITMP)
Příloha č.2 (Příloha "A" ZL SITMP k 30. 6. 2014)
Příloha č.3 (Aktuální znění zřizovací listiny SITMP)
Příloha č.4 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:469 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX