Bod č.32.:

KŘTÚ/13 - Odůvodnění VZ „Zimní údržba silnic a vybraných MK v Plzni v zimních obdobích 2015/2016 až 2022/2023“ dle § 156 odst. 1 zák. o VZ

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Odůvodnění veřejné zakázky dle zákona o VZ)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:470 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX