Bod č.33.:

KŘTÚ/14 - Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek pro souběžné zadání vypracování návrhu a realizace díla Artušův stůl

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis VZVZ ze dne 2.7.2014) (*)
Příloha č.2 (Zpráva pro VZVZ)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:471 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX