Bod č.34.:

KŘTÚ/15 - Vynětí předmětných pozemků z působnosti MO Plzeň 3 v zásadním celoměstském zájmu (Cukrovarská)

(předkladatel:nám Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.2 (Zákres pozemků)
Příloha č.3 (Orientační mapa)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:472 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX