Bod č.160.:

KŘTÚ/18 - Využití areálu Cukrovarská

(předkladatel:Ing. Kozohorský)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX