Bod č.15.:

TAJ/3 - Stanovení částky na úhradu části nákladů členům výborů ZMO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Tabulka odměn) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:53 rok:2014

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX