Bod č.82a.:

RadM/4 - Městská soutěž na prodej nemovitých věcí v Plzni, na adrese Radyňská 23, Radyňská 22

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (protokoly z městské soutěže )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:521 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX