Bod č.17.:

MAI/2 - Mateřská škola se sportovním zaměřením

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:54 rok:2014

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX