Bod č.21.:

SO/1 - Informace z oblasti trhu práce

(předkladatel:pí Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:58 rok:2014

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX