Bod č.10a.:

ÚKEP/3 - Změna usnesení o schválení Sml. o podm. poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu „4x4 Cultural Factory Světovar“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Oznámení příjemce o změně projektu č.1)
Příloha č.2 (Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (Dopis TÚ MMP)
Příloha č.4 (TS + výňatek z usnesení VRR)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 74 ze dne 13.3.2014)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:448 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX