Bod č.40a.:

TN/4 - Výsledky urbanisticko-architektonické soutěže na řešení prostoru "Plzeň, náměstí Emila Škody"

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Protokol o průběhu soutěže)
Příloha č.2 (soutěžní návrh - 1. cena - Bouřil, Gulázsiová, Nováková, Fišer - textová část)
Příloha č.3 (soutěžní návrh - 1. cena - Bouřil, Gulázsiová, Nováková, Fišer - panel č. 1 a č. 2)
Příloha č.4 (soutěžní návrh - 2. cena - Lényi, Marko, Lucký, Kvasnicová, Styk - textová část)
Příloha č.5 (soutěžní návrh - 2. cena - Lényi, Marko, Lucký, Kvasnicová, Styk - grafická část - panel č. 1 a č. 2)
Příloha č.6 (soutěžní návrh - 3. cena - Smolka, Polák - textová část)
Příloha č.7 (soutěžní návrh - 3. cena - Smolka, Polák - grafická část - panel č. 1 a č. 2)
Příloha č.8 (usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:478 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX