Bod č.165a.:

TN/5 - Převod TDI v rámci výstavby "Bytové domy Malostranská I. a II. etapa"

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 257 ze dne 24. 4. 2014)
Příloha č.2 (Dopis CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s ze dne 22. 5. 2014)
Příloha č.3 (Žádost SVJ ze dne 29. 8. 2014 s právním stanoviskem ze dne 24. 8. 2014)
Příloha č.4 (Stanovisko ORP MMP zn. MMP/127622a/14 ze dne 6. 8. 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX