Bod č.10c.:

TN/1 - ARCHIV SVĚTOVAR, 4x4 CULTURAL FACTORY SVĚTOVAR

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva č.2
Příloha č.1
Příloha č.2 (Dopis zhotovitele "Sdružení Světovar" k termínu dokončení stavby ze dne 25. 8. 2014)
Příloha č.4 (Usnesení Výboru Regionální rady ze dne 1. 9. 2014 (e-mailová zpráva))
Příloha č.31 (Podklady potřebné pro posouzení změny)
Příloha č.31
Příloha č.32
Příloha č.33
Příloha č.34
Příloha č.35
Příloha č.36
Příloha č.38
Příloha č.39
Příloha č.310
Příloha č.311
Příloha č.312
Příloha č.313
Příloha č.314
Příloha č.315
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:450 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX