Bod č.165d.:

NámS/2 - Bilanční zpráva o výsledcích činnosti náměstka primátora Ing. Miloslava Šimáka v období let 2010 – 2014

(předkladatel:Ing. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:439 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX