Bod č.165e.:

RadM/9 - Požadavek spol. FOOTBALL FACTORY, z.ú. na projednání smluvních vztahů z důvodu záměru realizovat výstavbu sport.haly pro žákovský fotbal.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (popis záměru, let. sníme a prvotní žádost EC)
Příloha č.2 (modrá mapa, stanovisko ORP)
Příloha č.3 (přehled úkonů a korespondence, kopie dopisů ÚZSVM)
Příloha č.4 (záznam z jednání 11.8. a kopie dopisu Ing. Kleina z 11. 8.)
Příloha č.5 (dopis primátora na FF)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX