Bod č.15.:

MST1/2 - Hodnocení plnění plánu investiční výstavby a ostatních stavebních akcí za 1. pololetí roku 2014

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMO P 1 č. 217/2014)
Příloha č.2 (Tabulky plnění k 30.6.2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:491 rok:2014

33. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX