Bod č.16.:

MST1/3 - Vyjmutí zadání zpracování PD "Parkoviště Žlutická 33-37" ze schváleného plánu VIV

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMO P1 č. 413/2014)
Příloha č.2 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 219/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:492 rok:2014

33. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX