Bod č.9.:

EAP/3 - Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2014 - RO č. 14/2014

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (rozpočtové opatření)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:48 rok:2014

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX