Bod č.9.:

RMO1/2 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2014

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - p. Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:485 rok:2014

33. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX