Bod č.3.:

KO1/1 - Kontrola plnění usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Michal Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění usnesení)
Důvodová zpráva (Plnění usnesení)
Příloha (Usnesení ze zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 4.8.2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:479 rok:2014

33. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX