Bod č.17.:

MST1/4 - Vyjmutí realizace stavebních úprav v pavilonu „OS Motýl“ Žlutická 2 ze schváleného plánu VIV

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (usnesení ZMO P1 č. 467/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:493 rok:2014

33. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX