Bod č.12.:

ST1/4 - Návrh na rozdělení odměn pro předsedy a členy komisí Rady MO Plzeň 1 a členy výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh mimořádných odměn - komise a výbory) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:488 rok:2014

33. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX