Bod č.18.:

ST1/5 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zápisy ze zasedání výborů ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Zápis - Finanční výbor - 8.9.2014)
Příloha č.2 (Zápis - Kontrolní výbor - 24.6.2014)
Příloha č.3 (Zápis - Kontrolní výbor - 9.9.2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:494 rok:2014

33. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX