Bod č.21.:

ST1/7 - Informativní zprávy, různé

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Informativní zprávy)
Příloha č.1 (1 - Informativní zpráva - zadání zakázky)
Příloha č.2 (1 - Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 188-2014)
Příloha č.3 (1 - Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 201-2014)
Příloha č.4 (1 - Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 213-2014)
Příloha č.5 (1 - Pravidla Rady MO Plzeň 1 č. 1-2014)
Příloha č.6 (2 - Informativní práva - petice a přílohy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:497 rok:2014

33. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX