Bod č.10.:

RMO1/4 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určené pro ZOO a BZ města Plzně

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - p. Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:486 rok:2014

33. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX