Bod č.11.:

RMO1/5 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 39 -51

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - p. Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:487 rok:2014

33. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX