Bod č.14.:

ST1/9 - Návrh na uzavření darovací smlouvy – 2 ks bronzových bust parašutistů

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Smlouva o dílo)
Příloha č.2 (Návrh darovací smlouvy)
Příloha č.3 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 188 ze dne 8.7.2014)
Příloha č.4 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 201 ze dne 23.7.2014)
Příloha č.5 (Pamětní deska )
Příloha č.6 (Mapa)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:490 rok:2014

33. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX