Bod č.23.:

EAP/2 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2014

(předkladatel:Ing. et Ing. Nový)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 - Slovany za období 7-9/2014)
Příloha (Informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 - Slovany za období 7-9/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:60 rok:2014

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX