Bod č.8.:

EAP/4 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - červen 2014

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hosp 1-6 2014 - návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Rozbor hospodaření 1-6 2014 - důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Rozbor hosp 1-6 2014 - obsah)
Příloha č.2 (Rozbor hosp 1-6 2014 - komentář) (*)
Příloha č.3 (Rozbor hospodaření 1-6 2014 - tabulkové přílohy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:47 rok:2014

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX