Bod č.5.:

TAJ/4 - Projednání informativních zpráv na 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2014 (MP, PČR, JSDH)

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:45 rok:2014

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX