Bod č.19.:

MAI/3 - Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách mateřských škol na rok 2015

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:56 rok:2014

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX