Bod č.7.:

KT/3 - Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za I. pololetí 2014

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:46 rok:2014

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX