Bod č.6.:

KT/2 - Spolupráce ÚMO Plzeň 2-Slovany s Městskou policií, služebnou Slovany a Policií ČR, obv. odd. Plzeň 2, za I. pololetí 2014

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:45 rok:2014

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX