Bod č.13.:

MAI/4 - Realizace akce "Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova“ a pověření RMO P2 ke schválení případných víceprací

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:51 rok:2014

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX