Bod č.20.:

MAI/5 - Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva (Tabulka)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:57 rok:2014

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX