Bod č.13.:

RMO1/6 - Zpráva o provádění komunálních služeb a údržby zeleně za I. pololetí 2014

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zpráva o provádění kom.služeb za I.pol.2014)
Důvodová zpráva (zpráva o provádění kom.služeb za I.pol.2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:489 rok:2014

33. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX