Bod č.19.:

RMO1/7 - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2014/003111 s TJ Košutka Plzeň

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1, p. Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:495 rok:2014

33. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX