Bod č.24a.:

MAI/7 - Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu v MO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Doplnění IZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:62 rok:2014

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX