Bod č.20.:

ST1/6 - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města Plzně

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh obecně závazné vyhlášky)
Příloha č.1 (Vyhláška Statutárního města Plzně)
Příloha č.2 (Změny)
Příloha č.3 (Nové znění přílohy 3 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:496 rok:2014

33. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 17.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX