Bod č.9.:

TAJ/2 - Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva

(předkladatel:starosta MO P2)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:65 rok:2014

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 4.11.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX