Bod č.6.:

PRIM/2 - Svěření některých úkolů členům Rady města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:591 rok:2014

1. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.11.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX