Bod č.5.:

PRIM/1 - Volba primátora města Plzně, náměstků primátora, ostatních členů RMP, předsedy KV ZMP, předsedy FV ZMP a předsedy VZVZ ZMP

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:590 rok:2014

1. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.11.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX