Bod č.7.:

PRIM/3 - Odměňování neuvolněných členů RMP, ZMP, výborů ZMP a komisí RMP

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Příloha NV č. 37/2003 Sb.)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:592 rok:2014

1. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.11.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX