Bod č.20.:

OVV/1 - Pojmenování nově vzniklé ulice v k.ú.Plzeň „ TECHNICKÁ“

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.2 (mapový list)
Příloha č.3 (zápis z Komise výstavby)
Příloha č.4 (vyjádření SVSMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 1.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX