Bod č.85.:

OI+ŘEÚ/1 - Zpráva o stavu čerpání rozpočtu OI MMP k 30. 9. 2014

(předkladatel:Ing. Kaucký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX