Bod č.9.:

ÚKEP/4 - Uzavření Dodatku č. 3 - projekt „Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Dodatek č. 3 k Podmínkám poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:600 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX