Bod č.10.:

ÚKEP/5 - Schválení Dodatku č. 1 - projekt „Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (1. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o podmínkách dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:601 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX