Bod č.11.:

ÚKEP/6 - Schválení Dodatku č. 1 - projekt „Divadelní terasy – úprava JZ části sadového okruhu historického jádra města Plzně“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatku č. 1 Smlouvy o podmínkách dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:602 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX